پیشینه تشکیل دبیرخانه علمی جشنواره ملی حاتم

 با تایید حمایت و همکاری مجلس شورای اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت دبیرخانه دائمی جشنواره ملی حاتم (حمایت از تولید ملی) فعالیت خود را آغاز نمود و پس از برگزاری جلسات شورای سیاستگذاری این رویداد ملی، مقرر گردید دبیرخانه علمی جشنواره توسط معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وقت وزارت صمت تشکیل و جناب آقای دکتر قبادیان ریاست و نظارت بر این کمیته را عهده دار شوند.
در سال 1397 جناب آقای مهندس سید مهدی میرصالحی مدیرکل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی و مرجع ملی هماهنگ کننده یونیدو در ایران به عنوان دبیر کمیته علمی جشنواره ملی حاتم منصوب گردیدند.


بر اساس مصوبه شورای عالی سیاستگذاری رویداد مقرر گردید از دومین دوره برگزاری جشنواره ملی حاتم (حمایت از تولید ملی) مسئولیت تشکیل کمیته ملی ارزیابی رویداد و نیز نظارت علمی بر محتوای جشنواره را دانشگاه صنایع و معادن ایران وابسته به وزارت صمت عهده دار باشد و ریاست این دبیرخانه بر عهده رییس یا سرپرست دانشگاه خواهد بود و مدیر فناوری و تجاری سازی دانشگاه به عنوان دبیر علمی منصوب خواهد شد.

دبیرخانه علمی

دکتر سیدعلیرضا شجاعی
مشاور وزیر صمت و سرپرست دانشگاه صنایع و معادن ایران
رییس دبیرخانه علمی و کمیته ارزیابی جشنواره ملی حاتم

سوابق اجرایی:
- عضو هیأت مدیره و معاون آموزش سازمان مدیریت صنعتی
- معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت
- عضو هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
- مشاور وزیر و سخنگوی وزارت بازرگانی سابق

برای جهانی بودن باید مدل ذهنی خود را جهانی کنیم. یعنی مدیرانی را پرورش دهیم که برای تغییر و تاثیرگذاری در دنیا آموزش دیده ­اند. دکتر شجاعی در پایان سخنرانی خود 12 مهارت مهم برای جهانی شدن مدیران را ذکر کرد که نتیجه تحقیقات و بررسی خودش بود.

                چهارمین جشنواره ملی حاتم (حمایت از تولید ملی)
                               چهاردهم شهریور هزار و چهارصد و یک
                           مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما

دکتر هادی زادسر
مدیریت فناوری و تجاری سازی دانشگاه صنایع و معادن ایران
دبیر کمیته علمی جشنواره ملی حاتم (حمایت از تولید ملی)

هیئت رییسه ادوار کمیته علمی

دانشگاه صنايع و معادن ايران
وزارت معادن و فلزات سابق در اوايل دهه 70 دانشگاه صنايع و معادن ايران را با اهدافي نظير:
-تربيت نيروي انساني متخصص در سطح مديران كار آمد، پرورش برنامه ريزان خبره و طراحان با كفايت،
-ايجاد قطب كيفي آموزش عالي براي جذب افراد مستعد،
-انجام پژوهشهاي كاربردي مورد نياز صنايع و معادن كشور در بالاترين سطح علمي
و با بهره گيري از توانائيهاي علمي و تحقيقاتي و امكانات موجود در بخش صنعت و معدن و با فرآيند مشروح زير تاسيس نمود.

فرآيند تصويب تاسيس دانشگاه صنايع و معادن ايران
درخواست تاسيس دانشگاه در جلسه 321 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و در مورخ 1372/10/21 با حضور رياست شوراي عالي انقلاب فرهنگي، رياست مجلس شوراي اسلامي، وزير فرهنگ و آموزش عالي و تمامي وزراي دست اندركار و بسياري از شخصيتهاي علمي – فرهنگي كشور مطرح گرديد و پس از استماع مشروح نظرات موافق و مخالف، با در نظر داشتن آئين نامه سال 1364، با اكثريت آراء، تاسيس دانشگاه علمي – كاربردي صنايع و معادن ايران (در لواسانات) در كليه مقاطع تا سطح دكترا مورد تصويب قرار گرفت. (لازم به توضيح است واژه علمي – کاربردي در عنوان اين دانشگاه تاکيد بر کاربردي بودن فرآيندهاي آموزشي و پژوهشي آن داشته و بعد از تاسيس اين دانشگاه بود که وزارت علوم مجوز تاسيس دانشگاه جامع تکنولوژي را صادر نمود و متعاقباً به دانشگاه جامع علمي – کاربردي تغيير نام يافت.)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در آن تاريخ به صراحت موافقت خود را براي تاسيس دانشگاه علمي – كاربردي صنايع و معادن ايران که داراي دوره هاي آموزشي كارداني تا دكتري باشد صادر نموده و براي آن محدوديتي نه از نظر مقاطع تحصيلي و نه از جهت رشته و گرايش قائل نگرديد. 


اهداف دانشگاه صنايع و معادن ايران (مطابق اساسنامه)
- تربيت نيروي انساني متخصص كيفي براي صنايع و معادن كشور
- ايجاد قطب كيفي آموزش عالي براي جذب افراد مستعد
- پاسخگويي به نيازهاي پژوهشي صنايع و معادن كشور در بالاترين سطح علمي
- بهره گيري از توانائيهاي علمي و تحقيقاتي و امكانات موجود در صنايع و معادن كشور


وظايف دانشگاه صنايع و معادن ايران (مطابق اساسنامه)
- برگزاري دوره هاي آموزش عالي مورد نياز صنايع و معادن كشور در مقاطع تحصيلي مورد تائيد شوراي گسترش آموزش عالي
- برگزاري دوره هاي تخصصي و بازآموزي مورد نياز صنايع و معادن كشور
- برقراري ارتباط با مراكز آموزش علمي و تحقيقاتي داخل و خارج از كشور
- برقراري ارتباط مستمر با صنايع و معادن كشور در جهت رفع نيازهاي علمي و پژوهشي
- انجام طرحهاي مشترك پژوهشي با دانشگاهها و مراكز پژوهشي و صنعتي داخل و خارج كشور
- تهيه منابع علمي مورد نياز صنايع و معادن كشور اين اهداف و وظايف باعث گرديده که دانشگاه مجاز به اجراي آموزشهاي بلند مدت از سطح كارداني تا دكترا و دوره هاي تخصصي و بازآموزي ميان مدت و كوتاه مدت باشد.

دکتر برات قبادیان

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت

ماندگاری نشانه های تجاری بستگی به تاثیرگذاری آنها در سطح بین المللی دارد.
کشور ترکیه در سال 2018 یک میلیارد دلار بودجه برای تحقیق در زمینه فرش در نظر گرفته است که برای حفظ نشانه های تجاری خودمان نباید از موضوع تحقیق و توسعه غافل شویم.

 مهندس سید مهدی میرصالحی

مدیرکل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت صمت

عدم هماهنگی نقدینگی با میزان تولید در كشور می تواند تورم و یا ركود اقتصادی را برای كشور رقم بزند.
در زمانی كه دولت توانایی اهتمام به تعهدات خود در برابر بانك ها نداشته باشد، مجبور به استخراج نقدینگی از بانك مركزی می شود.
تمامی درآمد و هزینه های دولت در برنامه های مختلف باید در تزار و هماهنگی با یكدیگر پیش بروند.

شرکای استراتژیک ما

دانشگاه صنایع و معادن ایران به عنوان حلقه واسط صنعت و دانشگاه و موسسه عالی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای رسالت خود مبنی بر توسعه توانمندی واحدهای صنعتی و اقتصادی کشور با بسیاری دستگاه های اجرایی، مراجع علمی، مراجع بین المللی و بنگاه ها و برندهای ملی و بین المللی همکاری های گسترده ای دارد.