وبلاگ ما

آخرین اخبار طرح ملی حاتم را در این صفحه دنبال کنید.

مطابق مجوز شماره 1402/78690 مرکز مالکیت معنوی همکاری با دبیرخانه پنجمین جشنواره ملی حاتم را اعلام نمود.

به استناد مجوز شماره 1402/78690 مرکز مالکیت معنوی قوه قضاییه همکاری رسمی خود با دبیرخانه پنجمین جشنواره ملی حاتم را اعلام نمود و جناب آقای سربخش به نمایندگی از این مرکز به عنوان عضو شورای سیاستگذاری معرفی گردید.