وبلاگ ما

آخرین اخبار طرح ملی حاتم را در این صفحه دنبال کنید.

پیرو مجوز شماره 112/1689518 مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه حامی پنجمین جشنواره حاتم شد.

پیرو مجوز شماره 112/1689518 مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه حامی رسمی پنجمین جشنواره ملی حاتم شد و پیشنهاد حضور معاونت دیپلماسی اقتصادی این وزارتخانه را به صورت رسمی پیگیری خواهد نمود.