وبلاگ ما

آخرین اخبار طرح ملی حاتم را در این صفحه دنبال کنید.

به استناد مجوز شماره 13/99122 وزارت امور اقتصادی و دارایی به صف حامیان پنجمین دوره جشنواره ملی حاتم پیوست.

به استناد مجوز شماره 13/99122 وزارت امور اقتصادی و دارایی همراهی خود با پنجمین جشنواره ملی حاتم را اعلام نمود و جناب آقای دکتر سیاح؛ رییس محترم مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، بعنوان نماینده وزارت متبوع برای عضویت در شورای عالی راهبری جشنواره مذکور معرفی گردیدند.