وبلاگ ما

آخرین اخبار جشنواره ملی حاتم را اینجا بخوانید

پیرو مجوز شماره 112/1689518 مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه حامی پنجمین جشنواره حاتم شد.

پیرو مجوز شماره 112/1689518 مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه حامی پنجمین جشنواره حاتم شد.
پیرو مجوز شماره 112/1689518 مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه حامی رسمی پنجمین جشنواره ملی حاتم شد و پیشنهاد حضور معاونت دیپلماسی اقتصادی این وزارتخانه را به صورت رسمی پیگیری خواهد نمود.
ادامه مطلب

مطابق مجوز شماره 1402/78690 مرکز مالکیت معنوی همکاری با دبیرخانه پنجمین جشنواره ملی حاتم را اعلام نمود.

مطابق مجوز شماره 1402/78690 مرکز مالکیت معنوی همکاری با دبیرخانه پنجمین جشنواره ملی حاتم را اعلام نمود.
به استناد مجوز شماره 1402/78690 مرکز مالکیت معنوی قوه قضاییه همکاری رسمی خود با دبیرخانه پنجمین جشنواره ملی حاتم را اعلام نمود و جناب آقای سربخش به نمایندگی از این مرکز به عنوان عضو شورای سیاستگذاری معرفی گردید.
ادامه مطلب