وبلاگ ما

آخرین اخبار طرح ملی حاتم را در این صفحه دنبال کنید.

علیرضا محجوب عضو کانون نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی و دبیرکل خانه کارگر برای پنجمین دوره متوالی رییس شورای سیاستگذاری جشنواره خواهد بود.

بر اساس مصوبه شورای عالی راهبری رویداد مهندس علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر در پنجمین جشنواره ملی حاتم(حمایت از تولید ملی) به عنوان رییس شورای سیاستگذاری جشنواره ابقا شد.